Παιχνίδια για την υγεία της παιδικής ηλικίας

Μία σύντομη ματιά στη λίστα κοινοποιήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης μας καθιστούν «μάρτυρες» της εικόνας των δυνητικών κινδύνων που εγκυμονεί ο σύγχρονος παιχνιδόκοσμος.

Ακτίνες που τυφλώνουν, ήχοι που προκαλούν κώφωση, τοξικές ουσίες που προκαλούν δηλητηρίαση, και ευθύνονταιppi3.jpg για καρκινογενέσεις, ανεπαρκείς μονώσεις που απειλούν με ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά, αποσπώμενα τμήματα που προκαλούν πνιγμό, δόλια χρήση σήματος πιστότητας CE, με στόχο την παραπλάνηση, είναι μόνο μερικά από τα καταγεγραμμένα στοιχεία που αναφέρονται ως επικίνδυνα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των παιδιών.

Σύμφωνα δε, με στοιχεία του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάθε χρόνο τραυματίζονται από παιχνίδια περίπου 2300 παιδιά, εκ των οποίων σύμφωνα με το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ), στο 70% των ατυχημάτων που προκαλούνται από ακατάλληλα προϊόντα, τα βιομηχανικά παιχνίδια κατέχουν σημαντική θέση. Με μια πιο εμπεριστατωμένη διερεύνηση στο σύνολο των κοινοποιήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το παιδί που χρησιμοποιεί ακατάλληλο παιχνίδι, κινδυνεύει άμεσα όσον αφορά τη σωματική του ακεραιότητα και την υγεία του.

Η ελαττωματική κατασκευή ενός παιχνιδιού μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμού της ακοής ή της όρασης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε κάποια εκ των εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρεται περίπτωση όπου η κακή κατασκευή ενός παιδικού παιχνιδιού οδήγησε στην αποκόλληση τμήματός του και στην εκτόξευσή του, με αποτέλεσμα να διαπεράσει τον οφθαλμό γονέα που έπαιζε με το παιδί του. Ούτε είναι λίγες οι φορές που έχει καταγγελθεί από γονείς ότι με τη δική τους επέμβαση αποφεύχθηκε ο στραγγαλισμός παιδιού λόγω της ελαττωματικής κατασκευής παιδικού παιχνιδιού.

Αλλά και ο κίνδυνος από κατάποση ελλοχεύει όταν τα αποσπώμενα μέρη είναι εύκολο να αποκολληθούν δίνοντας την ευκαιρία στο παιδί να τα βάλει στο στόμα του με κίνδυνο να πνιγεί. Αρκετές τέτοιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί, ευτυχώς χωρίς ολέθρια αποτελέσματα, λόγω της έγκαιρης επέμβασης των γονέων.

Η τοξικότητα δε, που παρουσιάζουν κάποια βιομηχανικά παιχνίδια είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για το παιδί χρήστη που δύναται να μολυνθεί από χημικά στοιχεία επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά το έτος 2005 αναφέρθηκαν βιομηχανικά παιχνίδια, τα οποία εξέπεμπαν ραδιενέργεια. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την ανησυχίας μας για το μέγεθος της επικινδυνότητας που μπορεί να φέρει το ελαττωματικό, ακατάλληλο παιχνίδι, για τα παιδιά. ppi1.jpg

Όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αγορά παιχνιδιών, ενώ μια σύντομη ματιά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο www.efpolis.gr, όπου κοινοποιούνται τα ακατάλληλα βιομηχανικά παιχνίδια που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε απρόβλεπτες, δυσμενείς καταστάσεις με ολέθρια, μερικές φορές, αποτελέσματα. Άλλωστε, ζητήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια, προστασία και δημόσια υγεία της παιδικής ηλικίας είναι ζητήματα υψίστης σημασίας που δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο.