Οι Παιδικοί Σταθμοί ΦΥΛΗΣ δέχονται Αιτήσεις Εγγραφής για το σχολικό έτος 2019-2020, από 13/5/2019 έως 31/05/2019

Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι Παιδικοί Σταθμοί ΦΥΛΗΣ Δήμου Φυλής δέχονται Αιτήσεις Εγγραφής για το σχολικό έτος 2019-2020, από 13/5/2019 έως 31/05/2019. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 12.00 π.μ. στο Γραφείο Διοίκησης του  Παιδικού σταθμού, που βρίσκεται στην οδό ΣΟΥΛΙΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΧΑΣΙΑ , όπισθεν Δημαρχείου-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ) τηλέφωνα : 210 2102412930.

Επίσης,  οποιαδήποτε  δήλωση  που  αφορά  σε οικογενειακή, κοινωνική,  οικονομική και ιατρική κατάσταση πρέπει να αποδεικνύεται από αντίστοιχα έγγραφα.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ – ΑΥΣΤΗΡΩΣ – ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν να παραλάβουν την αίτηση εγγραφής και το έντυπο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους Παιδικούς ΦΥΛΗΣ, το Γραφείο Διοίκησης Παιδικών Σταθμών καθώς και την ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.  www.psf.gr

Διευκρινίζεται ότι για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να μην υπάρχουν προηγούμενες οικονομικές οφειλές προς το Ν.Π.Δ.Δ. “Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ”.

Γενικότερα για την καταβολή των τροφείων, τις παρουσίες/απουσίες παιδιών καθώς και τις περιπτώσεις διαγραφών, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας του παιδιού, η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά.
  • Εφόσον κάποιο νήπιο ή βρέφος απουσιάζει για σοβαρούς λόγους υγείας πέραν του ενός μηνός , δεν καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές, εφόσον προσκομιστεί Βεβαίωση Νοσοκομείου ή Παιδιάτρου για το χρόνο απουσίας και ανάρρωσης.
  • Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική συμμετοχή, για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, τότε το παιδί διαγράφεται, αφού πρώτα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.

Οι  αιτήσεις  απαλλαγής  ή  επαναπροσδιορισμού  τροφείων  εξετάζονται  από  ειδική επιτροπή επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως.

Για την πλήρη ενημέρωσή σας, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν σας ολόκληρο το κείμενο που αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, το οποίο είναι αναρτημένο στο site του Νομικού Προσώπου www.psf.gr

Εκ της διοικήσεως

—————————————————————————

Αίτηση Εγγραφής – Επανεγγραφής 2019 – 2020

Κατεβαστέ την αίτηση

Δικαιολογητικά Εγράφης – Επανεγγραφής 2019-2020

Κατεβάστε την ανακοίνωση

—————————————————————————